Merke- og planleggingsdager

August 2020

14.

Planleggingsdag

September 2020

14.-18.

Brannvernuke

17.

Foreldremøte 1. etasje (småbarn)

24.

Foreldremøte 2. etasje (storbarn)

Oktober 2020

15.

Planleggingsdag

16.

Planleggingsdag

22.

Høstfest med foreldre kl.15.00-16.30

Desember 2020

11.

Lucia og julefrokost med foreldre kl. 08.00-09.00

16.

Nissefest

Januar 2021

4.

Planleggingsdag

Februar 2021

5.

Samenes nasjonaldag

19.

Karneval

Mars 2021

24.

Påskefrokost med foreldre kl. 08.00-09.00

31.

Onsdagen før påske (barnehagen stengt)

Mai 2021

14.

Planleggingsdag

18.

17. mai fest

Juni 2021

10.

Sommerfest med foreldre kl.15.00-16.30