Merke- og planleggingsdager

August 2021

13.

Planleggingsdag

September 2021

14.

Foreldremøte 1. etasje (småbarn)

20.-24.

Brannvernuke

21.

Foreldremøte 2. etasje (storbarn)

Oktober 2021

14.-15.

Planleggingsdager

26.

Høstfest med foreldre kl.15.00-16.30

Desember 2021

11.

Lucia og julefrokost med foreldre kl. 08.00 - 09.00

16.

Nissefest

20.

Barnas julebord

Januar 2022

3.

Planleggingsdag

Februar 2022

4.

Samenes nasjonaldag

Mars 2022

3.

Karneval

April 2022

7.

Påskefrokost med foreldre kl. 08.00-09.00

13.

Onsdag før påske (barnehagen stengt)

Mai 2022

16.

17. mai fest

27.

Planleggingsdag

Juni 2022

2.

Overnatting for førskolebarna

9.

Sommerfest med foreldre kl.15.00-16.30

14.

Foreldremøte for nye foreldre

Juli 2022

11.-15.

Redusert åpningstid fra kl. 08.00 - 16-00

18.-29.

Sommerstengt