Foreldrekurs

Vi har foreldremøte for alle nye foreldre som skal begynne på høsten i juni. Datoen blir annonsert her på hjemmesiden og i MyKid-portalen. Alle nye foreldre har en oppstartsamtale med kontaktpersonen den første uken barnet går hos oss. Vanlige foreldremøter holdes teamvis 2 ganger i året. En kveld hver høst og vår. Tilbud om foreldresamtaler er hvert semester og ellers ved behov.

Foreldrekurs med forskjellige temaer omkring «Barn og foreldre, sammen i en hektisk hverdag» holdes hvert semester og er et tilbud til de som har lyst til å få nye tanker og refleksjoner omkring sin egen foreldrerolle.

DATO FOR FORELDREKURS BLIR LAGT UT SENERE 

TEMAER VIL VÆRE;

  • FORELDREROLLEN I DAG
  • VERDIBASERT OPPDRAGELSE
  • GRENSESETTING OG ANERKJENNELSE
  • SELVFØLELSE OG SELVTILLIT
  • JENTER OG GUTTER
  • TRYGT FORELDRELEDERSKAP

Sted:

Betha Thorsen Kanvas-barnehage
Drammensveien 33 A, Oslo

Pia Friis, daglig leder i Tinkern Kanvas barnehage og Pia Katarina Halvorsen, daglig leder i Den Blå Appelsin Kanvas-barnehage holder kurset